loading...

Nyheter

2018

Bygdepartiet har, ända sedan partiet startades, haft som en av våra grundpelare att hela Leksand ska kunna leva. Vi har den grundpelaren kvar fortfarande. Vi slogs för att Sjugare skola skulle få vara kvar. Vi sade nej till försäljningen av den eftersom vi ansåg att skolan borde ha öppnats igen. Inget i förslaget från förvaltningen ger oss någon anledning till att ändra vår ståndpunkt. Dock kommer vi, liksom de andra partierna, begära en dragning av tjänstemännen för oss.
Bygdepartiet kommer inte att på något sätt medverka i att fler byskolor läggs ned i kommunen eller att byskolors verksamhet bantas. En bantning i stil med det som föreslagits ska gälla Ullvi och Tällbergs skolor är inget annat än en inledning på en senare nedläggning.
Jag kommer i grunden från en liten norrländsk by. En by där man började med att lägga ned skolan. Idag lever det endast ett fåtal pensionärer kvar på sina gårdar och en enda barnfamilj. Det unika vi har med Leksand är våra byar och vi ska vara rädda om dem. Vi ska se till att det blir attraktivt att flytta till våra byar istället för att utarma dem.
För Bygdepartiet i Leksand
Gunnar Fälldin, ordförande

Läs mer »

En mänskligare bygd

Engagera dig
Som medlem har du möjlighet att påverka utan att deltaga i det politiska arbetet. Självklart är du välkommen att engagera dig aktivt i den omfattning du vill och kan. Du blir medlem i en ideell partiförening som är religiöst och ideologiskt obunden.
Engagera dig här >