Styrelsen

Gunnar Fäldin, ordförande

.

Mats Blomqvist, vice ordförande

.

Karin Lundström, sekreterare

David Edin, ledamot

Jörgen Winther, ledamot

Jonny Wikström, kassör

Åke Arnesson, ledamot

Christina Arnesson, ledamot

Robin Malm, ledamot

Jimmy Karlsson, suppleant

Johan Fändriks, suppleant