Styrelsen

Johan Fändriks, ordförande

.

Mats Blomqvist, vice ordförande

.

Jimmy Karlsson, sekreterare

Karin Lundström-Johansson-, ledamot

Robin Malm, ledamot

Gunnar Fälldin, ledamot

Christina Arnesson, ersättare

Jonny Wikström, kassör

Åke Arnesson, ersättare