Styrelsen

Gunnar Fäldin, ordförande

.

Mats Blomqvist, vice ordförande

.

Karin Lundström, sekreterare

David Edin, ledamot

Jörgen Winther, ledamot

Jonny Wikström, kassör

Åke Arnesson, suppleant

Christina Arnesson, suppleant