Styrelsen

Gunnar Fäldin, ordförande

.

Mats Blomqvist, vice ordförande

.

Johan Fändriks, sekreterare

Karin Lundström, ledamot

Robin Malm, ledamot

Jörgen Winther, ledamot

Christina Arnesson, ersättare

Jonny Wikström, kassör

Åke Arnesson, ledamot

David Edin, ledamot

Jimmy Karlsson, ersättare