Om Bygdepartiet

Bygdepartiet startade i mars 2010 och lyckades på den korta tiden fram till valet i september samma år vinna förtroende hos 462 röstande vilket resulterade i 2 mandat i kommunfullmäktige.

I det senaste valet i september 2014 ökade vi på till 780 röster vilket innebar 4 mandat i kommunfullmäktige samt ett stort antal andra poster vilket du kan se under rubriken LAGET och våra politiker. Självklart har vi höga ambitioner även inför valet 2018 och vi hoppas på ett bra stöd för vår plattform som du kan läsa mer om under rubriken Vår plattform.

Bygdepartiet är ett lokalt och självständigt parti som verkar för en positiv tillvaro i hela Leksands kommun. Vi har ingen partipiska eller några direktiv uppifrån vilket gör att vi kan lägga allt fokus på att förbättra möjligheten för människor och företag att leva och utvecklas i vår unika kommun med över 100 byar. Vi vill tillsammans med er göra Leksands kommun till en aktiv, attraktiv och hållbar plats för alla att bo och verka i.


I Bygdepartiet fattar vi beslut i tre steg:
1.   Är det bra för Leksands kommun?
2.   Är det ekonomiskt möjligt och försvarbart?
3.   Är det långsiktigt hållbart och passar det in i det samhälle vi vill skapa?