loading...

Nyheter

2019 > 10

En mänskligare bygd

Engagera dig
Som medlem har du möjlighet att påverka utan att deltaga i det politiska arbetet. Självklart är du välkommen att engagera dig aktivt i den omfattning du vill och kan. Du blir medlem i en ideell partiförening som är religiöst och ideologiskt obunden.
Engagera dig här >