Jörgen Winther
Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige
Ordinarie ledamot i kommunstyrelsen

David Edin
Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige
Ersättare i kommunstyrelsen
Ersättare i utskottet för lärande och stöd

Åke Arnesson
Ersättare i kommunstyrelsen
Ordinarie ledamot i utskottet för samhälls-byggnad

Christina Arnesson
Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige

Karin Lundström
Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige
Ordinarie ledamot i utskottet vård & omsorg
Ersättare i kommunstyrelsen

Mats Blomqvist
Ersättare i kommunfullmäktige
Ersättare i kommunstyrelsen
Ersättare i  AU

Jonny Wikström
Ordinarie ledamot i valnämnden

Orvar Bodlund
Ersättare i valnämnden