Jimmy Karlsson
Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige
Ersättare i kommunstyrelsen
 

Mats Blomqvist
Ersättare i kommunfullmäktige
 

Karin Lundström
Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige
Ordinarie ledamot i utskottet vård & omsorg
Ersättare i kommunstyrelsen

David Edin
Ersättare i kommunfullmäktige

Gunnar Fälldin
Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige
Ordinarie ledamot i kommunstyrelsen

Åke Arnesson
Ersättare i kommunstyrelsen
Ersättare i utskottet Samhällsbyggnad

Jonny Wikström
Ersättare i kommunstyrelsen
Ordinarie ledamot i valnämnden

Johan Fändriks
Ersättare i valnämnden