Åhlbybadet

Åhlbybadet
Bygdepartiet  deltog på möte med insjöborna, båtklubben och intresseföreningen. Vi står bakom förslaget att öppna badet igen och vi vill att en ny detaljplan skall till för en ny väg.